Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Crediteren van een factuur

In Incura crediteert u een factuur via Dashboard > Beheer facturen > dubbelklikken op de factuur.
Onder in het detailscherm ziet u een lijst met prestatieregels.

De eerste vraag is: wilt u de gehele factuur crediteren of slechts een deel ervan? Wilt u alleen de behandelingen van patiënt A crediteren, dan vinkt u alleen de prestatieregels aan waar deze patiënt genoemd is en klikt u daarna op de knop ‘Crediteren’. Is het de bedoeling dat alle prestatieregels op deze factuur worden gecrediteerd, dan selecteert u de gehele lijst met de knop Alles selecteren waardoor bij alle prestatieregels een vinkje komt te staan, uiteraard gevolgd door de knop Crediteren.


Na de keuze voor de knop Crediteren verschijnt een scherm waarop u indien gewenst de factuurdatum voor de creditfactuur kunt bijstellen. Voorkom dat u een factuurdatum kiest in een reeds afgesloten boekjaar.


Vervolgens wordt gevraagd of de creditfactuur ingediend moet worden, dus of deze doorgestuurd moet worden naar Vecozo, en zodoende naar de betreffende zorgverzekeraar. Indien de oorspronkelijke debiteur een zorgverzekeraar is, kiest u doorgaans voor ‘Nee’. De verzekeraar hoeft in het algemeen niet geïnformeerd te worden wanneer de creditering het gevolg is van afkeur in de oorspronkelijke factuur. De creditfactuur dient u alleen in via Vecozo als de verzekeraar de creditnota moet ontvangen.


De laatste keuze gaat over prestaties omzetten naar ‘Eigen rekening’: Incura neemt aan dat afkeur en creditering vaak veroorzaakt wordt door overschrijding van de vergoedingslimiet. Daarom wordt direct voorgesteld om de betreffende prestaties om te zetten in prestaties voor ‘Eigen rekening’. Beantwoord deze vraag alleen met ‘Ja’ als u wilt dat een nieuwe factuur voor de betreffende prestaties naar de patiënt moet worden gestuurd.

Categorieën