Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Jaarwerk 2022 – Incura volwassenen GGZ

Het jaarwerk 2022 voor Volwassenen GGZ is beschikbaar geworden. Incura maakt onderscheid tussen de jaarwerk-functies voor de Volwassenen GGZ en de Jeugd GGZ.

Voor de overgang naar het nieuwe jaar is het belangrijk dat je binnen Incura het jaarwerk uitvoert, dit geldt ook nu het Zorgprestatiemodel is ingevoerd. Dit wordt stap-voor-stap uitgelegd in de Handleiding Jaarwerk 2022 onderaan deze pagina.

Het jaarwerk bestaat grofweg uit twee hoofdonderdelen:

  • de jaarwerkstappen in Incura Zorg (EPD)
  • het jaarwerk in de Incura Boekhouding

Het is belangrijk om eerst het jaarwerk binnen Incura Zorg uit te voeren en daarna verder te gaan met de boekhouding.

Stappenplan jaarwerk

Alle jaarwerkstappen vind je vanuit het Dashboard via Beheer -> Jaarwerk GGZ.

Stap 1: contracten en tarieven
Hoewel de codes heel anders zijn, is de werking van de tarieflijsten onder het Zorgprestatiemodel identiek aan de vroegere werking. Het is mogelijk de prestatiecodes van het Zorgprestatiemodel aan je bestaande tarieflijsten toe te voegen! De werking van contracten is niet veranderd door het Zorgprestatiemodel.

Stap 1a: eigen tarieven kopiëren
Deze jaarwerkstap blijft identiek aan de voorgaande jaren, het Zorgprestatiemodel is niet relevant voor de werking hiervan.

Stap 2: bijwerken einddatum episode
Door de invoering van het Zorgprestatiemodel vervalt deze stap, die zich baseerde op de einddata van BGGZ- en SGGZ-trajecten.

Stap 3: COV
Deze jaarwerkstap blijft identiek aan de voorgaande jaren, het Zorgprestatiemodel is niet relevant voor de werking hiervan.

Stap 4: bijwerken trajecten
Deze jaarwerkstap is niet van toepassing op 2022. De stap is wel gehandhaafd om te ondersteunen bij de afsluiting van 2021.

Stap 5: bijwerken overeenkomsten
De ‘Overeenkomsten’ in Incura werden tot dusverre uitsluitend gebruikt voor de facturatie van ‘Buiten GGZ’ prestatiecodes. Daarvoor is deze jaarwerkstap ook nu bruikbaar. De ‘Overeenkomsten’ zullen echter ook een belangrijke rol gaan spelen bij de facturatie van prestatiecodes uit het Zorgprestatiemodel. Wij informeren je daar te zijner tijd verder over.

Actuele zorgverzekeringsgegevens
In januari mogen patiënten nog steeds wisselen van zorgverzekeraar en/of verzekering en is VECOZO bezig met het updaten van de verzekeringsgegevens. Om zo weinig mogelijk declaraties terug te krijgen, adviseren we het jaarwerk pas begin februari uit te voeren.

Boekhouding

In de boekhouding bepaalt de factuurdatum het boekjaar waarin je omzet wordt geboekt. Ga je in januari de zittingen van december factureren? Zet dan de factuurdatum op 31-12-2020, zo komt de omzet in het juiste boekjaar.

->  Is uw Incura-omgeving gekoppeld aan een boekhouding in MUIS?
Jaarwisselingen in MUIS vergen geen extra acties.  Je kunt gewoon factureren, mutaties inlezen en de bank boeken.

->  Is uw Incura-omgeving gekoppeld aan een boekhouding in Intelly?
Op 1 januari 2021 wordt automatisch een nieuw boekjaar (plank) aangemaakt met alle benodigde dagboeken (mappen). Er is geen specifieke handeling nodig om het nieuwe jaar in te richten of het oude jaar af te sluiten.
Advies: ons advies voor de Intelly-boekhoudingen is om in het nieuwe jaar even op de boekhouding te klikken zodat het boekjaar ook daadwerkelijk wordt aangemaakt. Dat gebeurt zodra je de boekhouding opent. Doe dit een keer voordat je gaat facturen, of voordat je gaat crediteren. Zodra de bankmutaties in 2021 in de Dagboekbank verschijnen, kun je deze gelijk gaan verwerken.

Categorieën