Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 27 Incura V4.154.0

Deze week worden er opnieuw wijzigingen doorgevoerd in Incura, dit betreft alle disciplines. Naast de algemene verbeteringen om de snelheid en stabiliteit van Incura te verbeteren, en om de continuïteit nu en in de toekomst te verzekeren, biedt de nieuwe versie ook nog de onderstaande aanpassing.

Alle disciplines

Afspraak bevestigingen bij afspraken die vanuit de Incura Pro App worden ingepland

Vanaf nu worden de afspraakbevestigingen ook verstuurd indien de afspraak vanuit de Incura Pro App is ingepland. Voorheen was dit niet het geval. De afspraakbevestigingen worden verstuurd volgens dezelfde instellingen die gelden als je de afspraak rechtstreeks in Incura plant. Die instellingen worden bepaald door de Globale instellingen en Praktijkinstellingen van Incura, en door de gegevens op de patiëntenkaart.

NB: als een afspraak rechtstreeks in Incura gepland wordt, bestaat de mogelijkheid om de afspraakbevestiging voor die specifieke afspraak uit te schakelen. Deze optie is op dit moment niet beschikbaar in de Incura Pro App.

GGZ

Aanlevering zorgvraagtyperingsgegevens aan NZa

De aanlevering van de ZVT-gegevens aan de NZa kan na lang uitstel gaan starten. Hierbij wordt gevraagd om aanlevering van de gegevens over zorgvraagtyperingen die tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023 zijn vastgelegd. Deze gegevens moeten tussen 1 juli en 1 september worden aangeleverd.

Incura is al lange tijd klaar voor deze aanleveringen, de wijziging in deze release is bedoeld om deze functionaliteit te activeren. Daarbij is nog een aanvullende actie vanuit Incura nodig. Vanaf volgende week (maandag 10 juli 2023) zijn alle schermen voor jou beschikbaar. De handleiding kun je hier alvast bekijken. Daarbij heb je een zogenaamde “API key” van de NZa nodig, in deze instructie beschrijven zij waar je die vindt.

Categorieën