Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 51 Incura v4.142.0

Deze week worden er opnieuw diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder lees je welke aanpassingen dit zijn.

Alle disciplines

Automatisch uitloggen instelbaar

In deze release hebben we een instelling toegevoegd waarmee je zelf kun aangeven na hoeveel minuten inactiviteit het Incura programma uitlogt.

De automatische uitlogtijd is het aantal minuten dat Incura ingelogd blijft tijdens inactiviteit. Wij raden aan om de automatisch uitlogtijd op 10 minuten te zetten, echter ben je als zorgverlener zelf verantwoordelijk voor de keuze van het aantal minuten.

Bij de volgende keer inloggen zal de praktijk beheerder een pop-up te zien krijgen dat de automatisch uitlogtijd nog ingesteld moet worden.

Zodra je op ‘ja’ klikt ga je automatisch naar de globale instellingen, onder ‘Gegevensbeveiliging’ kun je een waarde kiezen voor ‘Automatisch uitloggen bij inactiviteit’.

Indien je een grotere waarde kiest dan de aanbevolen 10 minuten zie je een melding dat wij je aanraden om je computer zo in te stellen dat deze zich automatisch vergrendelt met je screensaver. Daarmee wordt je scherm tijdelijk geblokkeerd, maar word je niet uit Incura uitgelogd. Met een screensaver kun je met een eenvoudig wachtwoord snel weer je scherm activeren. Dit regel je zelf op je eigen computer. Deze link helpt bij het instellen van de screensaver.

Met de Multi Factor Authenticatie (MFA) in de inlogprocedure als extra beveiligingsniveau en de automatische uitlogtijd faciliteren wij dat je als praktijk aantoonbaar kunt voldoen aan de informatiebeveiligingseis waar jullie als praktijk aan moeten voldoen.

Fysiotherapie

Prestatiecodes bijgewerkt

Met deze release hebben we de beschikbare prestatiecodes binnen Incura bijgewerkt. Hiermee zijn onder andere ook de 8000 prestatiecodes GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) in Incura beschikbaar geworden.

GGZ

Voorbereidingen jaarwerk 2023 (Jeugd én Volwassenen)

Het duurt nog tot begin januari voordat je aan de slag kunt met het jaarwerk voor 2023, maar deze Incura-release bevat wel degelijk al een groot aantal voorbereidingen voor de komende jaarovergang. Dat betreft zowel de Jeugd GGZ als de GGZ aan volwassenen. Hieronder volgt een samenvatting van wat we hier inmiddels voor gerealiseerd hebben.

Kind & Jeugd

  • Voorbereidingen CBS-aanleveringen over het tweede halfjaar van 2022 (NB: deze aanpassingen zijn wel per direct beschikbaar!)
  • Voorbereiding voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Er is echter nog een update van de postcodetabel nodig om deze herindeling volledig te kunnen verwerken.

NB: uiteraard staat op onze planning voor de JGGZ ook nog de upgrade naar iJW3.2 per 3 april 2023!

Volwassenen

  • Actualiseren van het UZOVI-register
  • Actualiseren van alle ZPM-codelijsten
  • Beschikbaar stellen van NZa-tarieven voor 2023
  • Mogelijkheid om selectief tarieven door te voeren (per setting, per beroepscategorie, per prestatietype, of combinaties van voorgaande). Zie onderstaand schermvoorbeeld uit de jaarwerk-functie voor het doorvoeren van tarieven.

Verzekeraars met eigen ZPM-tarieflijsten?

Elk jaar ontvangen wij van onze klanten meldingen over verzekeraars die niet de NZa-tarieven volgen maar een eigen tarieflijst hanteren. Of die niet de meest actuele NZa-tarieven (van 22 oktober jl) hanteren maar een publicatie van eerder dit jaar. Dit jaar was dit het geval voor Zilveren Kruis en Menzis, maar bij nader inzien blijken ook deze partijen zich op de laatste NZa-tarieven te baseren. Heb je toch te maken met een verzekeraar die een afwijkende tarieflijst hanteert? Met onze nieuwe optie om selectief tarieven door te voeren (zie bovenstaande samenvatting) kun je alsnog snel de juiste tarieflijsten aanmaken!

Begindatum zorgtraject (Zorgprestatiemodel)

Verzekeraars herkennen een zorgtraject onder het Zorgprestatiemodel op basis van 2 kenmerken:

  1. Het zorgtrajectnummer
  2. De begindatum van het zorgtraject

Het zorgtrajectnummer is een unieke code die al sinds de start van het ZPM in Incura wordt getoond. De begindatum van het zorgtraject was echter nog niet direct zichtbaar, dat is in deze Incura-versie toegevoegd. In principe wordt dit veld altijd voor je gevuld door Incura, dat kost dus géén extra administratie. Maar indien nodig kun je de datum wel aanpassen, bijvoorbeeld wanneer het zorgtraject binnen een ander EPD is gestart.

Als de datum wordt gewijzigd in het veld begindatum Zorgtraject, verschijnt er een extra opmerking daarachter “Afgeleide waarde …” Dat is de geadviseerde beginwaarde die overeenkomt met de datum van het eerste geregistreerde consult in Incura. Je kunt ervoor kiezen die waarde te negeren.

Nog wat achtergrond over het nieuwe veld: de begindatum van een zorgtraject is de datum van de eerste ZPM-prestatie binnen het zorgtraject. Er geldt een uitzondering voor de zorg die doorliep vanuit 2021: de begindatum van het zorgtraject is dan per definitie 1-1-2022. Deze factsheet zet alles over de identificatie van zorgtrajecten nog eens op een rijtje.

Categorieën