Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Zijn alle behandelingen gefactureerd?

Controleren of alle behandelingen gefactureerd zijn

Verzekeraars kunnen de betaling van facturen die te laat ingediend zijn weigeren. Hoe voorkomt je dat dit gebeurt?

1. Het scherm ‘Factureren’ 1 keer openen

Als er meerdere Facturatie Wizards zijn geopend kan er voor Incura onduidelijkheid ontstaan waardoor er mogelijk behandelingen blijven liggen. Sluit de vensters met de knop ‘Annuleren’ totdat er maar één geopend is.


De Facturatie Wizard wordt geopend in een pop-up: een nieuw klein venster. Deze pop-up kun je minimaliseren naar de rechter onderhoek van het scherm door op het minteken te klikken rechts bovenin het pop-up scherm. De Facturatie Wizard is nu niet gesloten, hij is alleen enkel even uit beeld gehaald. Rechts onderin het scherm blijft de Wizard zichtbaar. Klik je erop, dan opent de pop-up weer.

2. Selecteer altijd de facturen van het hele jaar
Kies bij de te factureren periode altijd 01-01-jjjj tot vandaag. Zo mis je geen behandelingen die achteraf factureerbaar zijn geworden.

3. Stel zo weinig mogelijk filters in tijdens de facturatie
Als je alle behandelaars selecteert en geen filter op indienwijze instelt, zie je de meeste resultaten, ook de eventuele fouten.

4. Melden niet-factureerbare regels

Vink in stap 1 van de Facturatie Wizard de optie ‘Melden niet-factureerbare regels’ aan. Wanneer je dit aanvinkt en op ‘Volgende’ klikt, worden in stap 2 alle behandelingen vermeld waarbij er bewust is aangegeven dat ze niet in rekening gebracht mogen worden. Deze behandelingen kennen in het Behandeljournaal (tabblad ‘Administratief’) de status ‘Niet factureerbaar’ en worden daarom niet ter facturatie aangeboden.

5. Maak regelmatig een overzicht Afspraken ZPM
Via Dashboard: Overzichten en statistieken maak je een overzicht Afspraken ZPM aan.
In dit overzicht kun je de kolommen ‘Status facturatie’ en ‘Behandelstatus’ naar boven slepen, in het lichtgrijze gedeelte.


Als je de resultaten van de behandelingen met de status Factureerbaar openklapt met het plusje, zie je direct wat de status is van de behandelingen die nog niet gefactureerd zijn. Met het plusteken kun je dit gedeelte ook openklappen, zodat je de nog te factureren behandelingen per patiënt ziet en ook kunt aanpassen waar nodig.

LET OP! Ook nadat alle behandelingen gefactureerd zijn, is het belangrijk om bij te houden of ze ook betaald worden.

Via Dashboard: Beheer facturen haal je de actuele status op van facturen die je via Vecozo heeft ingediend met de knop bijwerken vecozo

Facturen met een rode driehoek moeten uitgezocht worden en eventueel gecrediteerd en opnieuw ingediend.

Categorieën