Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 24 Incura v 4.166.0

Deze week worden er opnieuw wijzigingen doorgevoerd in Incura, dit betreft alle disciplines. Naast algemene verbeteringen om de snelheid en stabiliteit van Incura te verbeteren, en om de continuïteit nu en in de toekomst te verzekeren, biedt de nieuwe versie ook nog de onderstaande toevoeging. 

Alle disciplines 

Goedgekeurde facturen direct op ‘Verwerkt’ zetten 

In ‘Beheer facturen’ kun je snel zien welk van je ingediende facturen door de betreffende verzekeraar zijn goed- of afgekeurd. Wil je nog gerichter werken, en standaard alleen de facturen zien die nog verdere aandacht nodig hebben? Schakel dan de praktijkinstelling in waarmee goedgekeurde facturen direct het vinkje ‘Verwerkt’ krijgen. Ga daarvoor naar Dashboard > Instellingen > Praktijkinstellingen > tab Facturering, klik op ‘Wijzigen’, kies voor de optie ‘Goedgekeurde facturen direct op verwerkt zetten’ en klik op ‘Bewaren’. 

NB: als je voor bovenstaande werkwijze kiest, dan worden goedgekeurde facturen standaard niet meer in de lijst getoond. Maar het is natuurlijk eenvoudig om deze alsnog zichtbaar te maken. Kies in ‘Beheer facturen’ voor ‘Ook verwerkte facturen tonen’ en je ziet dat ze direct worden getoond! 

Logopedie 

Herhalen QuestPro-metingen eenvoudiger 

Tot dusverre werd steeds gevraagd om opnieuw het juiste instrument op te zoeken. Ook als het ging om een vervolgmeting met een instrument dat je al eerder binnen het dossier had toegepast. Je kunt nu veel sneller een vervolgmeting inplannen door een voorgaande meting te selecteren en te kiezen voor de functie ‘Herhaal meting’. 

Markeringen NVLF Kwaliteitstoets 

In de Globale instellingen van Incura, onder de sectie Kwaliteitsondersteuning’, kun je een markering voor de NVLF Kwaliteitstoets inschakelen. Vervolgens plaatst Incura een markering (specifiek: een miniatuur van het NVLF logo) bij elk veld waarvoor invulling voor NVLF Kwaliteitstoets verplicht is. 

Deze markering bestaat al lange tijd en is in die periode herhaaldelijk bijgewerkt. Helaas bleek de markering in Incura toch niet volledig in de pas te lopen met de meest actuele specificatie van de Kwaliteitstoets, die in 2023 van kracht zijn geworden. Met ingang van deze versie is het verschil alsnog opgeheven. 

Concreet betekent dit dat de markering is vervallen op een klein aantal velden. De wijzigingen zijn: 

  • Markeringen op patiëntgegevens zijn beperkt tot geboortedatum en geslacht 
  • Markering is vervallen bij toestemming voor overleg met arts of derden 
  • Markering is vervallen bij indicatie dat behandelplan besproken is en bij indicatie dat het behandelplan akkoord is 
  • Markering is vervallen bij de datum van verslaglegging aan de verwijzer 

GGZ 

Incura vragenlijsten  
Tot november vorig jaar bevatte Incura een eigen verzameling vragenlijsten voor de GGZ.  

Deze vragenlijsten werden kosteloos beschikbaar gesteld, maar waren al enige tijd niet meer up-to-date. Daarom is sinds november 2023 alleen nog de historie van eerder toegepaste vragenlijsten zichtbaar, maar kunnen niet langer nieuwe vragenlijsten worden toegevoegd. Voor het gebruik van vragenlijsten en meetinstrumenten kan software van derde partijen worden ingezet, waarbij Incura diverse koppelingen biedt. QuestPro is daar een voorbeeld van. 

Als vervolg op de bovenstaande stap is de toegang tot de Incura instrumenten volledig verwijderd. Alle beschikbare informatie is vertaald naar pdf-bestanden en bijgevoegd als bijlages aan de betreffende dossiers. De historie van afgeronde metingen met Incura instrumenten blijft daarmee volledig bewaard, en staat meteen klaar voor een toekomstige migratie naar HCI GGZ.  

Categorieën