Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 37 Incura v4.135.0

Deze week worden er opnieuw diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder lees je welke aanpassingen dit zijn.

Alle disciplines

Planperiodes met terugkeerpatroon 

Vanuit een vaak gehoorde wens hebben we de terugkeerpatronen toegevoegd bij de planperiodes in de agenda. Hiermee is het mogelijk om een planperiode voor een bepaalde periode in de agenda te zetten zonder dat dit de historie en/of toekomst van de agenda en planperiode beïnvloedt. Vul hiervoor de begin- en einddatum in van de planperiode in en de terugkeer elke <<aantal>> weken.

Je kunt deze instellen door vanuit de agenda via rechtermuisklik een planperiode aan te maken of door dit vanuit de agenda instellingen > planperiodes te doen. Onder planperiodes in de agenda instellingen zie je ook de kolom ‘terugkeerpatroon’ welke weergeeft wat het ingestelde terugkeerpatroon is.

Prestatiecode aan afspraaktype kunnen koppelen (Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Oefentherapie)

Vanaf release 4.135.0 is het mogelijk om een prestatiecode aan een afspraaktype te koppelen! Je kunt vanuit de globale instellingen op de normale werkwijze een afspraaktype aanmaken, vervolgens kun je hier kiezen voor een prestatiecode. Als je dit instelt zal elke afspraak aangemaakt met dit afspraaktype de prestatiecode krijgen welke ingesteld staat op het afspraaktype.

Let op, de prestatiecode op het afspraaktype kan hiermee de standaard ingestelde prestatiecode van de episode of die vanuit de praktijkinstellingen overschrijven.

De prestatiecode is niet verplicht voor een afspraaktype, je bestaande afspraaktypes zullen dan ook ongewijzigd blijven.

GGZ

Automatisch prestatiecodes toevoegen aan afspraken

In twee situaties was het tot nu toe gebruikelijk om handmatig een prestatiecode aan een afspraak toe te voegen. Dat betreft:

  • Overige prestaties uit het Zorgprestatiemodel, of
  • prestaties voor de onverzekerde zorg (Buiten GGZ)

Vanaf nu kun je een prestatiecode koppelen aan de afspraaktypes. Die prestatiecode wordt automatisch aan een afspraak toegevoegd wanneer je het afspraaktype toepast. Daarmee kun je veel muisklikken besparen.

Om de definitie van de afspraaktypes aan te passen ga je naar Dashboard g Instellingen g Globale instellingen. Onder de kop Agenda vind je de tabs ‘Afspraaktypes’ en ‘Afspraaktypes ZPM’. Daar kun je de details van de afspraaktypes beheren, en nu dus ook (optioneel) een standaardprestatie toevoegen. NB: je moet een Incura-beheerder zijn om toegang te hebben tot deze schermen!

Bijvoorbeeld: zie de onderstaande definitie van het ZPM afspraaktype ‘ZPM Intercollegiaal overleg’. Bij elke afspraak waarop dit afspraaktype wordt toegepast, zal direct de prestatiecode OV0007 worden toegevoegd.

Opmerkingen:

  • er kan géén prestatiecode worden vastgelegd bij de ZPM afspraaktypes voor individuele of groepsconsulten. Incura leidt hier zelf de juiste prestatiecode voor je af.
  • per afspraaktype kan één standaard prestatiecode worden toegevoegd. Wil je meerdere prestatiecodes in je afspraak registeren? Dan is het nog steeds mogelijk om handmatig toevoegingen te maken.
  • mogelijk maakte je al gebruik van de ‘Standaardprestatie(s) Buiten GGZ’ die per episode vastgelegd kunnen worden. De standaard prestatiecode op een afspraaktype is voor Incura leidend boven standaard prestatiecodes op een episode. Als het gekozen afspraaktype géén prestatiecode heeft, dan worden alsnog de standaardprestaties van de episode toegevoegd.

ZPM: veld ‘Privacyverklaring’ verplaatst

Op het episode-scherm kun je registreren of de betreffende patiënt een privacyverklaring heeft afgegeven. Het gaat dan om een privacyverklaring zoals door de NZa benoemd in de ‘Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg’. Dit veld in Incura beïnvloedt dan ook alleen de informatiedeling binnen het Zorgprestatiemodel (declaraties en aanleveringen zorgvraagtypering). Het veld beïnvloedt bijvoorbeeld dus niet de informatiedeling voor patiënten die onder de Jeugdwet worden behandeld.

Om te verduidelijken dat het veld ‘Privacyverklaring aanwezig’ alleen betrekking heeft op het Zorgprestatiemodel, is het verplaatst van de sectie Algemeen naar de sectie Zorgprestatiemodel.

Categorieën