Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

week 5 Incura v4.119.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder leest u welke aanpassingen dit zijn.

Ergotherapie

Nieuwe tarieven VGZ Ergotherapie 

Voor ergotherapie zaten er bij VGZ twee fouten in de tarieven van prestatiecode 5022 en 5036, deze moesten niet 11,23 euro zijn maar 17,33 euro. Dit is nu aangepast. Om de juiste tarieven door te voeren dient u stap 3 van het jaarwerk voor VGZ opnieuw uit te voeren.

Ergovergoeding.nl beschikbaar

Per release 4.119 werkt ook voor de Ergotherapie de koppeling met Zorgvergoeding, deze zal onder de naam ergovergoeding.nl in Incura staan. Met Zorgvergoeding kunt u gemakkelijk de polis informatie van uw patiënten ophalen en worden de overeenkomsten juist aangemaakt. Voor deze dienst dient u een abonnement bij ergovergoeding.nl af te nemen, vervolgens kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord uw Incura koppelen. U doet dit door onder instellingen > praktijkinstellingen > Zorgvergoeding Ergo de velden te vullen en op ‘Valideer Zorgvergoeding’ te klikken.

Indien u het jaarwerk al gedaan heeft, dient u stap 4 t/m 6 nogmaals uit te voeren zodat de overeenkomsten juist worden aangemaakt met de nieuwe polis informatie.


Fysiotherapie, oefentherapie

Landelijke Database Fysiotherapie en Oefentherapie (fysio, oefen) 

Per release 4.119.0 zullen de LDF en LDO aanleveringen volgens de nieuwe specificaties van het LDF/LDO verlopen, specificatie9.0. Hierdoor kunt u ook in 2022 gewoon uw aanleveringen blijven doen!


GGZ

Tweemaal aanpassing rondom NZa-tarieven (Zorgprestatiemodel)

In deze Incura-versie zijn 2 aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van de NZa-tarieven voor het Zorgprestatiemodel:

  1. Correctie actuele NZa-tarieven: kort na sluiting van onze voorgaande release werd duidelijk dat er verwarring over de publicatie van NZa-tarieflijsten bestond. Klik hier voor het nieuwsbericht met toelichting. Incura bevatte om deze reden niet de actuele tarieven, dat is nu gecorrigeerd. Bij het aanmaken van tarieflijsten vindt u de actuele tarieven onder de bronlijst met de naam ‘NZa’.
  2. Nieuwe bronlijst NZa-tarieven 1 juli 2021: mogelijk heeft u een contract met een verzekeraar gebaseerd op de NZa-tarieven die golden op 1 juli 2021. Dat is de datum waarop de huidige tariefbeschikking voor het Zorgprestatiemodel (TB/REG-22619-04) door de NZa werd gepubliceerd. We vinden deze werkwijze bijvoorbeeld terug bij Menzis in de inkoopvoorwaarden voor GGZ-instellingen. De tarieflijst van 1 juli 2021 wijkt af van de actuele NZa-lijst omdat in het najaar van 2021 een aanpassing is doorgevoerd: zie dit nieuwsbericht. Daarom is een separate bronlijst aan Incura toegevoegd onder de naam ‘NZa 1 juli 2021’.

Privacyverklaring (Zorgprestatiemodel)

Zoals ook in voorgaande jaren is het mogelijk dat een patiënt een privacyverklaring afgeeft. De NZa heeft hiervoor een standaarddocument beschikbaar gesteld als bijlage van de geldende regeling voor GGZ en FZ (NR/REG-2214b). Als een privacyverklaring is afgegeven, dan gelden er andere regels voor de gegevens die opgenomen moeten worden in declaraties of verplichte gegevensaanleveringen. In de genoemde regeling voor GGZ en FZ staat om welke gegevens dat gaat.

Onder het ZPM registreert u op het episode-scherm of een privacyverklaring van toepassing is op de behandeling. Zie hiervoor het veld ‘Privacyverklaring aanwezig’.

Drie belangrijke opmerkingen over dit onderwerp:

  • Bestaande privacy verklaringen blijven gelden: heeft u patiënten in behandeling die al voor de komst van het ZPM een privacyverklaring hebben afgegeven? Navraag leert dat deze blijven gelden! U hoeft dus geen nieuwe privacy verklaringen op te vragen door de komst van het ZPM. Zie ook dit bericht van de NZa.
  • Privacy verklaringen hoeven niet meer aangeleverd te worden bij zorgverzekeraars: wel is het nodig deze op verzoek te kunnen tonen. Maar per 1-1-2022 hoeven de privacy verklaringen niet langer per definitie aan de zorgverzekeraars opgeleverd te worden. Zie artikel 4.3 in de regeling voor GGZ en FZ.
  • Episodeoverzicht ZPM vermeldt aanwezigheid van privacyverklaring: het episodeoverzicht ZPM laat vanaf deze Incura-versie zien wat op de episodes is geregistreerd over de aanwezigheid van een privacyverklaring.

Standaard setting op episodeoverzicht (Zorgprestatiemodel)

Het episodeoverzicht vermeldde tot dusverre niet de standaard setting die op de episodes staat geregistreerd. Nu is deze kolom alsnog toegevoegd.

NB: de standaard setting van de episode kan afwijken van de setting die daadwerkelijk in de onderliggende consulten en zorgprestatiecodes is doorgerekend. Bijvoorbeeld wanneer (voor instellingen) de standaard setting in de loop van de behandeling is gewijzigd. Zie het overzicht ‘Behandelingen’ voor een weergave van de werkelijk gehanteerde setting voor individuele consulten.

Tenslotte: Incura bevat een handige functie waarmee u snel de registratie op orde brengt als de standaard setting wijzigt. Zie hiervoor de releasenotes van Incura versie 4.118.0!

Categorieën