Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

week 3 Incura v4.118.0

Incura versie 4.118.0 bevat diverse aanpassingen voor de verbetering en versnelling van Incura. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

Alle disciplines

Aanduiding van overledenen op overzicht ‘Patiënten’
Bij het genereren van het overzicht ‘Patiënten’ kunt u nu aangeven of u ook overleden patiënten in de rapportage wilt opnemen. Standaard wordt deze mogelijkheid met ‘Nee’ gevuld.

Indien u kiest voor de optie ‘Ja’, dan verschijnt in het overzicht een aanvullende kolom voor de indicatie ‘Overleden’.
NB: deze optie is niet beschikbaar op het overzicht ‘Patiënten per huisarts’.

GGZ

BELANGRIJK: Afspraken met ontbrekende prestatiecode
Bij snel inplannen van een afspraak in de agenda kon het voorkomen dat deze zonder zorgprestatiecode en andere ZPM-gegevens werd opgeslagen. Dat is in de huidige Incura-versie verholpen. Door bovenstaande ontbreken er mogelijk declarabele codes in uw administratie! De bijlage bij deze releasenotes (zie onderaan deze pagina) beschrijft hoe u dit kunt herstellen.

Wijzigen van de standaard ZPM-setting voor een episode
Praktijken met een instellingsstatus kunnen binnen het Zorgprestatiemodel werken onder twee ‘settings’: code S02 (monodisciplinair zorgtraject) en code S03 (multidisciplinair zorgtraject). U kunt per episode de standaard ZPM-setting voor de onderliggende consulten vastleggen. Maar: wat nu als die standaardwaarde verandert? Dus als een monodisciplinair traject opschaalt naar multidisciplinair, of juist andersom?

Tot dusverre moesten in bovenstaande situatie de reeds geplande consulten stuk voor stuk worden aangepast om de nieuwe setting door te voeren. Bijvoorbeeld door deze opnieuw in te plannen. Incura maakt dat nu een stuk eenvoudiger: indien u de standaard ZPM-setting op een episode wijzigt, dan kan Incura de relevante consulten automatisch voor u bijwerken. Hierbij worden dus ook andere zorgprestatiecodes afgeleid.

Hoe gebruikt u deze functie?

  1. Pas de standaard ZPM-setting voor de episode aan (rode kader in figuur 1)
  2. Klik op ‘Bewaren’
  3. U wordt gevraagd vanaf welke datum de nieuwe standaard ZPM-setting geldt (pop-up in onderstaand figuur 1)
  4. Klik op ‘OK’. U ziet een bevestiging van het aantal herberekende consulten (onderstaand figuur 2)

Figuur 1: start doorberekenen gewijzigde ZPM-setting

Figuur 2: bevestiging aantal bijgewerkte consulten

Drie aanvullende opmerkingen:

  • U kunt de herberekening ook met terugwerkende kracht gebruiken!
  • De gegevens van reeds gefactureerde consulten zullen natuurlijk in geen geval worden aangepast;
  • Klik op het ‘Ververs’ icoon rechts van de standaard ZPM-setting om de functie handmatig te starten.

Logo, Fysio, Ergo & OT

Het Jaarwerk 2022 is beschikbaar!
Vanaf deze Incura-versie kunt u alle stappen van het jaarwerk doorlopen voor 2022. U vindt deze net zoals vorig jaar vanaf het Incura Dashboard via Beheer > Jaarwerk.
Aangezien patiënten nog tot eind januari van zorgverzekeraar kunnen overstappen en er nog aanpassingen in de tarieflijsten kunnen komen, adviseren wij het jaarwerk pas eind januari uit te voeren.
Onze handleiding voor het uitvoeren van het jaarwerk vindt u hier. Ook kunt u deelnemen aan onze gratis webinars over het jaarwerk, meer informatie hierover vindt u op Incura Academie.

UZOVI-codes en concerns bijgewerkt
Onderdeel van het jaarwerk is dat alle UZOVI-codes in Incura zijn bijgewerkt volgens de meest actuele versie van het UZOVI-register. Ook de indeling in concerns is zoveel mogelijk aangepast naar de ‘inkoopconcerns’ zoals Vektis die beschrijft.

Tarieven voor 2022 beschikbaar
Incura bevat met ingang van deze release alle bekende tarieflijsten voor 2022 voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie. Zo kunt u snel en foutloos uw eigen tarieflijsten aanmaken! Zie de informatie over de jaarwerkstappen voor het gebruik van deze tarieven.

Knop dossier inzien vanuit behandeljournaal
Indien u het formulier ‘Dossier <discipline>’ in het Zorgpad gebruikt, kunt u met ingang van versie 4.118.0 vanaf het behandeljournaal het formulier ‘Dossier <discipline>’ in een read-only pop-up openen. Hierdoor kunt u tijdens het invullen van uw behandeljournaal snel het dossier inzien.

Overzicht ‘Behandelingen (incl diagnose)’ verwijderd
Zoals eerder aangekondigd is het overzicht ‘behandelingen (incl diagnose)’ per versie 4.118.0 verwijderd. In plaats van dit overzicht gebruikt u het overzicht ‘Behandelingen’.

Collectief afsluiten episode
Aan het jaarwerk is nu een nieuwe stap toegevoegd waarin u collectief episodes kunt afsluiten. Om de episodes collectief af te sluiten opent u stap 2 uit het jaarwerk via Beheer > Jaarwerk > Stap 2: bijwerken einddatum episode. Hier kunt u alle episodes die in de afgelopen 3, 6, 12 of 24 maanden geen behandeling hebben gehad collectief afsluiten.

Categorieën