Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 51 Incura v 4.160.0

Deze week worden er opnieuw wijzigingen doorgevoerd in Incura, dit betreft alle disciplines. Naast algemene verbeteringen om de snelheid en stabiliteit van Incura te verbeteren, en om de continuïteit nu en in de toekomst te verzekeren, biedt de nieuwe versie ook nog de onderstaande aanpassingen.

GGZ

Jaarwerk beschikbaar voor Volwassenen en Jeugd GGZ

Vanaf deze Incura-versie kun je het jaarwerk uitvoeren voor 2024, voor zowel de volwassenen als de jeugd. Omdat de verzekeringen in januari nog kunnen wijzigen, adviseren wij u de jaarwerkstappen vanaf stap 3 pas in februari uit te voeren of in februari te herhalen.


Alle relevante codetabellen en regelgeving zijn bijgewerkt, inclusief de NZa-tarieven die hierin zijn opgenomen voor het Zorgprestatiemodel (ZPM). Wat die laatste betreft: in onze voorgaande releasenotes beschreven we al de ZPM-wijzigingen voor 2024, hieronder zetten we ze graag nog eens op een rijtje.

JGGZ Kopiëren gemeente-instellingen van 2023 naar 2024
Om de Jeugd GGZ facturatie van 2023 te kunnen afronden dien je eerst de instellingen per gemeenten te kopiëren vanuit het Jaarwerk JGGZ.
Dit doe je als volgt:
1. Ga naar Beheer en kies hier voor Jaarwerk JGGZ.
2. De volgende melding verschijnt ‘Gedurende het uitvoeren van de jaarwerk functies mag er niet worden gefactureerd!’ Om aan te geven dat je tijdens de Jaarwerk stappen niet moet factureren. Klik hier op OK.
3. Ga in het nieuwe scherm naar Stap 4. Instellingen gemeenten en klik in het vervolgscherm op OK. De instellingen van 2023 worden nu overgenomen naar 2024.

Na een korte wachttijd heeft Incura alle instellingen per gemeente gekopieerd van 2023 naar 2024 en met deze stap kun je de facturatie van 2023 afronden.

Let op! Met deze stap kopieer je de instellingen van 2023 naar 2024. Als je alle stappen van het Jaarwerk doet, controleer dan goed of deze instellingen ook gelden in het nieuwe jaar.

Wijzigingen Zorgprestatiemodel 2024

Op vrijdag 13 november is door de NZa de zogenaamde B-release van het Zorgprestatiemodel (ZPM) gepubliceerd. Deze beschrijft de regelgeving van het ZPM zoals die voor zorg geleverd in 2024 zal gelden. Met ingang van deze Incura-versie zijn alle wijzigingen voor 2024 beschikbaar voor je.

De belangrijkste wijzigingen in het Zorgprestatiemodel voor komend jaar zijn:

  • Groepsconsulten worden vanaf 2024 in eenheden van 15 minuten gefactureerd.

Voor de jaren 2022 en 2023 blijven de eenheden van 30 minuten gelden, in 2024 gelden dus eenheden van 15 minuten. Je kunt in de ZPM-groepsafspraken zien dat het aantal eenheden verschillend wordt berekend afhankelijk van het jaar waarin de sessie valt. Uiteraard wordt het aantal eenheden ook op deze manier naar de declaraties vertaald. Deze wijziging heeft geen invloed op de manier waarop je een groepsafspraak inplant. Dat blijft het zelfde als voorheen, maar op de achtergrond rekent Incura het om in eenheden van 15 minuten.

  • Het GBGGZ-profiel valt voortaan ook onder de privacyverklaring.

Dat wil zeggen: momenteel wordt een eventueel GBGGZ-profiel vermeld op een declaratie, ook als een privacyverklaring is afgegeven. Bij zorg geleverd vanaf 2024 is dit niet meer het geval: het GBGGZ-profiel wordt bij een privacyverklaring niet meer gedeeld, zoals dat voor de DSM-5 hoofdgroep en de zorgvraagtypering al het geval is.

  • Tariefdifferentiatie voor vrijgevestigde psychiaters verdwijnt

In de jaren 2022 en 2023 werd aan vrijgevestigde arts-specialisten gevraagd het onderscheid te maken tussen een hoog en een laag tarief. Dit onderscheid verdwijnt naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Voor andere beroepscategorieën is dit onderscheid niet van toepassing. Betekent deze wijziging voor jou een correctie met terugwerkende kracht? We vragen je dan om deze correctie in overleg met de verzekeraars uit te voeren. Opmerkingen daarbij over de werking van Incura:

  • De werking van Incura blijft voor 2022 en 2023 ongewijzigd om te voorkomen dat acties met terugwerkende kracht verstoord raken. Maar je kunt uiteraard zelf vastleggen welke tarieven gedeclareerd dienen te worden.
    • Voor episodes gestart vanaf 1-1-2024 en voor afspraken vanaf die datum zal niet meer gevraagd worden om een inschaling in hoog of laag tarief.
  • Update van codetabellen en tarieven

Uiteraard omvat de nieuwe release van het ZPM ook een actualisering en aanvulling van diverse codetabellen, en met name de NZa-tarieven voor komend jaar. Ook deze informatie is nu volledig beschikbaar in Incura.

FT/OT/ER/LO

Verdere voorbereidingen nieuwe declaratiestandaard GDS801 (FT/OT/ER/LO)

In de voorgaande releasenotes vermeldden we al onze voortgang voor de nieuwe declaratiestandaard die zal gelden voor zorg geleverd vanaf 1-4-2024. Voor prestaties van een eerdere datum blijft dus de oude standaard gelden. Dit betekent veel werk voor ons op de achtergrond, maar de facturatieschermen van Incura blijven gewoon op dezelfde manier werken! Let wel op een aantal administratieve wijzigingen voor fysio- en oefentherapie, zoals (indien van toepassing) de registratie van een lichaamslocatie als onderdeel van de diagnose. Het KNGF biedt op deze pagina een handig overzicht van deze administratieve wijzigingen.

Inmiddels zijn bij Incura de eerste facturen volgens de nieuwe standaard gegenereerd op onze testsystemen. In het begin van 2024 zal Incura deelnemen aan de landelijke ketentest voor deze declaratiestandaard.

Voorbereiding Jaarwerk 2024

Helaas zijn de tarieven voor 2024 nog niet bij ons aangeleverd en daarom bevat deze Incura-versie nog niet de mogelijkheid om het jaarwerk voor 2024 uit te voeren. We verwachten dit medio januari alsnog te kunnen bieden. De overige voorbereidingen voor het nieuwe jaarwerk zijn inmiddels wel afgerond om bij binnenkomst van de tarieven snel te kunnen reageren!

Categorieën