Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 47 Incura V4.159.0

Deze week worden er opnieuw wijzigingen doorgevoerd in Incura, dit betreft alle disciplines. Naast algemene verbeteringen om de snelheid en stabiliteit van Incura te verbeteren, en om de continuïteit nu en in de toekomst te verzekeren, biedt de nieuwe versie ook nog de onderstaande aanpassingen.

GGZ

Eerste voorbereidingen Zorgprestatiemodel 2024

Op vrijdag 13 november is door de NZa de zogenaamde B-release van het Zorgprestatiemodel (ZPM) gepubliceerd. Deze beschrijft de regelgeving van het ZPM zoals die voor zorg geleverd in 2024 zal gelden. Inmiddels zijn wij gestart met de implementatie van deze regelgeving. Bij de volgende release in december zal deze volledig beschikbaar komen.

De belangrijkste wijzigingen in het Zorgprestatiemodel voor komend jaar zetten we hier op een rijtje:

  • Groepsconsulten worden vanaf 2024 in eenheden van 15 minuten gefactureerd.

Voor de jaren 2022 en 2023 blijven de eenheden van 30 minuten gelden. Je kunt gewoon groepsconsulten voor 2024 blijven plannen: Incura rekent daar nu nog met eenheden van 30 minuten, maar na de volgende release zal Incura zich vanzelf aanpassen aan de nieuwe eenheden.

  • Het GBGGZ-profiel valt voortaan ook onder de privacyverklaring.

Dat wil zeggen: momenteel wordt een eventueel GBGGZ-profiel vermeld op een declaratie, ook als een privacyverklaring is afgegeven. Bij zorg geleverd vanaf 2024 is dit niet meer het geval: het GBGGZ-profiel wordt bij een privacyverklaring niet meer gedeeld, zoals dat voor de DSM-5 hoofdgroep en de zorgvraagtypering al het geval is.

  • Tariefdifferentiatie voor vrijgevestigde psychiaters verdwijnt

In de jaren 2022 en 2023 werd aan vrijgevestigde arts-specialisten gevraagd het onderscheid te maken tussen een hoog en een laag tarief. Per 2024 zal dit onderscheid verdwijnen naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Voor andere beroepscategorieën is dit onderscheid niet van toepassing.

  • Update van codetabellen en tarieven

Uiteraard omvat de nieuwe release van het ZPM ook een actualisering en aanvulling van diverse codetabellen, en met name de NZa-tarieven voor komend jaar. Ook deze informatie komt in december beschikbaar.

FT/OT/ER/LO

Verdere voorbereidingen nieuwe declaratiestandaard GDS801 (FT/OT/ER/LO)

We hebben het al eerder gemeld: voor paramedische zorg geleverd vanaf 1-4-2024 zal een nieuwe declaratiestandaard gelden. Deze standaard heet GDS801 v2.0 (GDS = Generieke Declaratie Standaard) en vervangt de huidige standaard PM304. De beroepsverenigingen hebben jou en ook ons als EPD-leverancier geïnformeerd over de komst van die nieuwe standaard. We nemen aan dat je hiervan op de hoogte bent, bij vragen kun je uiteraard terecht bij je beroepsvereniging. Ben je geïnteresseerd in meer details? De volledige specificatie van de nieuwe standaard vind je bij Vektis.

Bij Incura gaan de voorbereidingen op deze grote wijziging verder. Inmiddels zijn alle controleregels voor de nieuwe declaratiestandaard uitgewerkt. Dat kun je natuurlijk pas ervaren als je daadwerkelijk met de nieuwe standaard gaat declareren. Wij werken ondertussen verder aan het integreren van de controleregels en aan andere wijzigingen die nodig zijn voor de nieuwe standaard GDS801 v2.0

QuestPro ROM

Gebruik je QuestPro als ROM-leverancier?


Dan is er een kleine aanpassing nodig om de vragenlijsten te kunnen blijven gebruiken vanuit Incura. Ga hiervoor op het dashboard naar Instellingen > Praktijkinstellingen > klik binnen de praktijkgegevens op Wijzigen en klik dan in het onderdeel QuestPro het vinkje aan bij Instrumenten gebruiken:

In het onderdeel Metingen in de klantdossiers zie je nu Incura metingen en QuestPro.
Incura metingen is voor inzage in de historie van gebruikte Incura metingen.

Categorieën