Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

week 11 Incura v4.122.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder leest u welke aanpassingen dit zijn.

Alle disciplines

ZorgDomein rapportages versturen

Binnenkort komt de functionaliteit om vanuit Incura via ZorgDomein rapportages terug te sturen naar de verwijzer/ medisch specialist beschikbaar! Op dit moment zijn wij met de laatste testsessies bezig, hierna zal een pilot volgen. Naar verwachting zal deze functionaliteit begin april voor u beschikbaar worden.

Nieuwe versie van Incura Powered by Abakus APP

Er is een nieuwe versie van de Incura Powered by Abakus APP beschikbaar. Dit is versie 2.8.
Om problemen te voorkomen en om gebruik te kunnen maken van de nieuwe functionaliteiten van deze app dient u de nieuwe versie te installeren.  De wijzigingen vindt u hier.

GGZ

Het Zorgprestatiemodel kent de zogenaamde zorglabels. Hiermee geeft u aanvullende informatie over de zorgprestaties aan de verzekeraar. Meer achtergrond over de betekenis van de zorglabels gaven we onder andere in de ZPM nieuws update die we vorige week verzonden. Het factsheet van ZPM over de zorglabels vindt u hier.

In deze Incura-release doen we een eenmalige voorzet voor de definitie van de zorglabels op uw ZPM-formulieren. Dat scheelt mogelijk veel handmatig invoerwerk. Die voorzet doet Incura natuurlijk alleen als een relevante situatie herkend wordt. Voor Incura zijn hierbij alleen de zorglabels N01, N02 en N03 relevant.

Als in deze release een zorglabel is toegevoegd, dan ziet u bijvoorbeeld het onderstaande op het ZPM-formulier verschijnen:

Hieronder wordt voor elk van de 3 zorglabels N01, N02 en N03 beschreven wanneer deze zijn toegevoegd:

N01: Uitzondering toegestane regiebehandelaar bij overgang jeugd-ggz

 • Binnen dezelfde episode is minimaal een JGGZ-traject aanwezig
 • De regiebehandelaar op het ZPM-formulier heeft JGGZ-beroep ‘orthopedagoog-generalist’ of ‘kinder- en jeugdpsycholoog’
 • De patiënt was bij de start van het ZPM nog geen 19 jaar

N02: Overgang oude bekostiging met direct tijd naar Zorgprestatiemodel

 • binnen dezelfde episode is minimaal een BGGZ- of SGGZ-traject aanwezig
 • voor de regiebehandelaar op het ZPM-formulier is in het verleden directe tijd geregistreerd

N03: Overgang oude bekostiging zonder direct tijd naar Zorgprestatiemodel

 • binnen dezelfde episode is minimaal een BGGZ- of SGGZ-traject aanwezig
 • voor de regiebehandelaar op het ZPM-formulier is in het verleden géén directe tijd geregistreerd

Nog een paar afsluitende opmerkingen:

 • heeft u al handmatig zorglabels geregistreerd? Dan hebben wij deze informatie natuurlijk niet aangepast.
 • heeft u nieuwe episodes gestart onder het ZPM, alhoewel er wel sprake was van behandelingen die doorliepen van de oude naar de nieuwe bekostiging? Dan kon Incura niet de relevante situatie herkennen, en zullen eventuele zorglabels handmatig toegevoegd moeten worden.
 • de informatie over de zorglabels kan altijd handmatig worden aangepast.
 • alle andere zorglabels hoeven pas geregistreerd te worden vanaf het moment dat declareren mogelijk wordt, en niet met terugwerkende kracht. Dit geldt met nadruk voor het zorglabel N04 (inzet tolk). Zie voor dit voorschrift de brief over het ‘Minimal Viable Product’ waarnaar we verwezen in onze laatste ZPM nieuws update.
Categorieën