Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 13 Incura v4.123.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder leest u welke aanpassingen dit zijn.

GGZ

ZPM facturatie gaat starten

Het Incura-team heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe declaratiestandaard GDS801 die voor het Zorgprestatiemodel wordt ingezet. Vanaf deze Incura-versie kunt u alle prestatiecodes van het ZPM factureren. Dat is zoals eerder aangekondigd mogelijk langs 3 routes:

  • Declareren via Vecozo
  • Restitutienota’s (‘papieren’ facturen)
  • Declareren via een servicebureau (Famed)

ZPM facturatie: een goede voorbereiding is bijna het gehele werk!

Het factureren is op zich net zo eenvoudig als u gewend was: de declaratiestandaard voor het ZPM is volledig geïntegreerd in de bekende facturatie-wizard van Incura. Maar belangrijk is natuurlijk dat de registratie goed is voorbereid. Daarom stuurden we in onze laatste ZPM Nieuws Update een stappenplan om u op de facturatie voor te bereiden. We adviseren u dus om deze nog eens goed door te nemen! NB: graag ook nogmaals uw aandacht voor de genoemde stap 5 over de controle op ontbrekende prestatiecodes, indien u deze stap nog niet had uitgevoerd.

ZPM facturatie: controlemeldingen
Mogelijk verschijnen er een aantal controlemeldingen in stap 2 van de facturatie. De meldingen lost u op met de handleiding Controlemeldingen. De handleiding is gericht op de paramedie, maar de meldingen over overeenkomsten en tarieflijsten kunt u ook tegenkomen in de facturatie van het ZPM. De oplossingen zijn gelijk.

ZPM facturatie: nieuwe samenvoegvelden en nieuw standaardsjabloon voor ZPM restitutie

Om de ‘papieren’ facturen voor het ZPM te ondersteunen is een reeks nieuwe samenvoegvelden toegevoegd aan Incura. Om snel uw weg daarin te vinden hebben we uiteraard ook een nieuw standaardsjabloon voor de ZPM restitutienota’s toegevoegd.
Dit sjabloon stelt u in de globale instellingen in als ‘Standaard factuursjabloon’ of u selecteert het ZPM restitutie factuursjabloon bij de patiënten waar u het voor wilt gebruiken onder Persoonsgegevens > Debiteurgegevens > Factuursjabloon.
Wilt u het sjabloon aanpassen? Maak dan een kopie en wijzig deze. Vergeet uw eigen kopie niet op te slaan als standaard sjabloon in de globale instellingen of in te stellen bij de persoonsgegevens van de patiënt.

Nieuw standaardsjabloon voor ZPM restitutie

Nieuwe samenvoegvelden voor sjablonen van type ‘Factuur’

ZPM facturatie: de facturatiestatus van prestatiecodes

De ZPM prestatiecodes binnen een dossier worden getoond in het ‘administratieve journaal’ (tabblad Prestaties onder Behandeljournaal). Misschien was je al opgevallen dat hier per prestatiecode de status van de facturatie wordt weergegeven. Hiermee krijg je voor een specifiek dossier eenvoudig inzicht in de prestatiecodes die wel en niet gefactureerd zijn, en op welke facturen je deze terug kunt vinden. Zoek je een overzicht over alle dossiers heen? Gebruik dan het overzicht ‘Behandelingen’.

Weergave van facturatiestatus per prestatie

ZPM facturatie: retourinformatie binnenkort beschikbaar

In deze Incura-versie is het nog niet mogelijk om de retourinformatie van ZPM facturen bij Vecozo op te halen. Ons team voert hiervoor nog de laatste tests uit zodat ook dit binnenkort (uiterlijk half april) beschikbaar komt. We kunnen ons uiteraard goed voorstellen dat u eerder inzicht wilt in de retourinformatie: in dat geval is het natuurlijk mogelijk deze op uw Vecozo-portaal in te zien!

ZPM facturatie: crediteren

Misschien klinkt het vanzelfsprekend, maar dat is het voor ons niet helemaal: ook de crediteringen zijn beschikbaar voor alle manieren waarop je ZPM prestatiecodes in rekening kunt brengen. U gebruikt dit op dezelfde manier als eerder door de betreffende factuurregels te selecteren en de functie Crediteren te kiezen. Zie eventueel ook onze handleiding voor meer informatie.

NB: wilt u een factuurregel voor een groepsconsult crediteren? Selecteer dan 1 factuurregel en alle gerelateerde factuurregels worden automatisch ook gemarkeerd!

Nieuwe samenvoegvelden voor dossier en aangepast sjabloon ‘Dossierweergave’

Naast de nieuwe samenvoegvelden voor ZPM restitutienota’s zijn ook de samenvoegvelden voor weergave van dossierinhoud uitgebreid. Ook hier vindt u vanaf nu een cluster ‘Zorgprestatiemodel’ waarmee de inhoud van het ZPM-formulier in sjablonen kan worden verwerkt.

NB: uiteraard hebben we in deze release ook gezorgd voor een update van het bestaande standaardsjabloon ‘Dossierweergave’. Dit standaardsjabloon bevat alle samenvoegvelden en kan dus gebruikt worden om een volledige weergave van het dossier te maken.

Update van sjabloon ‘Dossierweergave’

Nieuwe samenvoegvelden voor sjablonen van type ‘Dossier’

ALLE DISCIPLINES

Binnenkort komt de functionaliteit om vanuit Incura via ZorgDomein rapportages terug te sturen naar de verwijzer/ medisch specialist beschikbaar! Op dit moment zijn wij bezig met de pilot van deze functionaliteit. Naar verwachting zal deze functionaliteit begin april voor iedereen beschikbaar worden.

Wil je mee doen met de pilot? Laat het dan weten aan support@incura.nl

Categorieën