Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 11 Incura v4.148.0

Deze week worden er opnieuw diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder lees je welke aanpassingen dit zijn.

Logo, Fysio, Ergo & OT

QDNA PREM aanleveren weer mogelijk

Door een technisch probleem was het tijdelijk niet mogelijk PREM gegevens aan te leveren aan QDNA. Dit probleem is verholpen, dus je kunt de gegevens alsnog aanleveren.

De episodes die tussen 1 en 15 maart 2023 zijn afgesloten, zoek je op via het overzicht behandelepisodes met deze filter:

Maak het overzicht aan en klik daarna twee keer op het woord afsluitdatum om deze aflopend te sorteren. Bovenaan staan nu de laatst afgesloten episodes. De episodes die afgesloten zijn tussen 1 en 15 maart 2023 kun je alsnog handmatig aanleveren door op de aanleverknop in de episode te klikken.

GGZ

JGGZ: wijziging in gebruik van declaratieperiodes bij correcties

Tot dusverre genereerde Incura facturen aan gemeenten onder declaratieperiodes die ook aangaven wanneer de zorg in die factuur geleverd is (of bij outputgerichte bekostiging: wanneer deze factureerbaar is geworden). Bij correctiefacturen was het dus mogelijk dat hierbij een declaratieperiode uit het verleden werd gebruikt, zie bijvoorbeeld de onderstaande weergave:

Door het Zorginstituut zijn we erop geattendeerd dat deze werkwijze niet geheel volgens de iJW-standaard is: een factuur mag volgens die standaard geen declaratieperiode gebruiken die vóór een eerder gebruikte declaratieperiode ligt. Correctiefacturen worden daarom vanaf deze Incura-versie voorzien van de laatst gebruikte declaratieperiode. De bovenstaande situatie zal daarom nu verschijnen zoals bijvoorbeeld hieronder:

Conclusie: een (correctie-)factuur die onder een bepaalde declaratieperiode valt kan wel degelijk factuurregels bevatten die op een eerdere maand betrekking hebben. Daarmee sluit Incura nog beter aan op de iJW-standaard voor zorg onder de Jeugdwet.

Let op: freeze-periode voor overgang naar iJW3.2 op komst! (nadere informatie volgt)

Tenslotte nog over de iJW-standaard: vanaf 22 maart start weer een landelijke freeze-periode op het iJW-berichtenverkeer om de overgang naar iJW3.2 mogelijk te maken. We sturen nog deze week een e-mail om je nader te informeren over het draaiboek waarin het berichtenverkeer in stappen wordt stilgezet. Op maandag 3 april 13:00u zal dat weer volledig starten. Wil je nu al meer informatie? Dan verwijzen we je graag naar het Landelijk draaiboek migratie.

Categorieën