Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 14 Incura v4.149.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder leest u welke aanpassingen dit zijn.

GGZ

JGGZ: berichtenverkeer met gemeenten voldoet aan de laatste versie iJW3.2

Na een freeze-periode is vanaf maandag 3 april 2023 13:00u weer berichtenverkeer met de gemeenten mogelijk. Vanaf dat moment geldt een nieuwe versie van de standaard voor dit berichtenverkeer, namelijk iJW3.2. Op de website van het Zorginstituut vindt u de documentatie over deze versie. Voor Incura-gebruikers heeft deze versie geen inhoudelijke gevolgen.

JGGZ: factureren in euro’s bij een tarief per tijdseenheid

Ondanks dat we vele honderden praktijken door het hele land ondersteunen, maken we toch zo nu en dan kennis met een nieuwe variant in de facturatie voor de JGGZ. Gebruikt u voor een gemeente PxQ facturatie (dus met een tarief per tijdseenheid), en vraagt de gemeente een factuur in de eenheid ‘Euro’? Ook deze variant kan nu door Incura afgehandeld worden. Gebruik hiervoor in de productgegevens de indicatie ‘Factuureenheid Euro’ die verschijnt als u factuurwijze PxQ kiest.

Zorgprestatiemodel: nieuw tarief voor OV0018 (informatieverstrekking)

Per 1 april 2023 geldt binnen het ZPM een nieuw tarief voor de overige prestatiecode OV0018. Die prestatiecode betreft informatieverstrekking aan derden. Inmiddels is deze tariefwijziging ook in Incura doorgevoerd. Zie voor meer informatie de actuele tariefbeschikking van de NZa of bijvoorbeeld dit artikel van de LVVP.

NB: maakt u gebruik van deze prestatiecode? Vergeet dan niet u tarieflijsten aan te passen! Incura heeft weliswaar de gegevens voor de brontarieven aangepast, maar de gevolgen voor uw eigen tarieflijsten moeten nog vastgelegd worden.

FY/OT/LO/ER

Online intake-vragenlijsten sturen via QuestPro

In samenwerking met ManageWarePro, de leverancier van QuestPro, bieden we de mogelijkheid om intakevragenlijsten aan patiënten te sturen voor invulling thuis. Eerder hebben we u hier samen met ManageWarePro over gemaild, dat ging ook over de PREM-opties van QuestPro. Klik eventueel hier voor de informatie op onze website. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deze functionaliteit.

Om onderdelen van QuestPro te gebruiken, heeft u een ‘QuestPro token’ nodig. Dit is een code die u ontvangt van ManageWarePro. Mogelijk heeft u deze al in bezit omdat u ook QuestPro PREM gebruikt. Ga in Incura naar Praktijkinstellingen > tabblad Algemeen > sectie QuestPro om dit token te installeren. Activeer de indicatie ‘Online intake gebruiken’ om in de episodes ook daadwerkelijk de toegang tot de online intake beschikbaar te hebben.

Als het token correct in Incura is geplaatst, en de indicatie ‘Online intake gebruiken’ is geactiveerd, dan verschijnt onder elke episode de node ‘Online intake’. Hier verstuurt u nieuwe vragenlijsten en vraagt u later de resultaten op. Dat resultaat wordt dan (in pdf-formaat) als bijlage aan je dossier toegevoegd.

Tenslotte betekent het installeren van een QuestPro token ook dat u op het startscherm van Incura toegang krijgt tot het QuestPro Dashboard. Een van de opties die u hierop vindt, is het inrichten van uw intakeformulier(en): u kunt hier selecteren welke vragen u wel en niet op het formulier wilt opnemen. In de informatie van ManageWarePro is dat al verder toegelicht.

ALLE DISCIPLINES

Direct telefoneren door aanklikken van telefoonnummer in cockpit

Gebruikt u een telefonietoepassing op de werkplek waarop u ook Incura gebruikt? Dan kunt u nu direct bellen met een patiënt door het telefoonnummer in de Incura cockpit aan te klikken.

Categorieën