Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 14 Incura v4.124.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder leest u welke aanpassingen dit zijn.

GGZ

iJW3.1: berichtenverkeer met gemeenten voldoet aan de laatste versie

Na een freeze-periode is vanaf maandag 4 april 2022 13:00 uur weer berichtenverkeer met de gemeenten mogelijk. Vanaf dat moment geldt een nieuwe versie van de standaard voor dit berichtenverkeer, namelijk iJW3.1. Op de website van het Zorginstituut vindt u de documentatie over deze versie.

Toewijzingsvarianten

Sinds de introductie van iJW3.0 per 1-1-2021 bestaat een drietal toewijzingsvarianten in het berichtenverkeer met gemeenten. De toepassing van die varianten is onder iJW3.1 gewijzigd. De huidige betekenis is als volgt:

  • Specifiek: de toewijzing vermeldt een specifiek product met een productcategorie en een productcode. De toewijzing benoemt aantal en soort eenheden, en kan géén budget bevatten.
  • Aspecifiek: in dit geval vermeldt de toewijzing wel een productcategorie, maar geen productcode. De toewijzing benoemt een budget, en bevat geen aantal en soort eenheden.
  • Generiek: de toewijzing bevat nu geen productcode en ook geen productcategorie. De toewijzing benoemt een budget, en bevat geen aantal en soort eenheden.

In de onderstaande tabel wordt samengevat wat de mogelijkheden zijn:

Alle toewijzingsvarianten kunnen nu ook aangevraagd worden

Misschien was het al eerder opgevallen: niet alle toewijzingsvarianten konden in een Verzoek om Toewijzing aangevraagd worden. In de nieuwe versie iJW3.1 is dit opgelost: de mogelijkheden voor het aanvragen van een toewijzing zijn nu gelijk aan de varianten voor de toewijzingen zelf.

Het productscherm geeft de (on-)mogelijkheden aan

Het productscherm biedt door de bovenstaande ontwikkeling meer keuzemogelijkheden en is daarom opnieuw ingedeeld. Nieuw is de keuze voor een van de genoemde toewijzingsvarianten. Het is niet nodig om de betekenis van die toewijzingsvarianten uit het hoofd te kennen: als u weet welke kenmerken de gemeente in de VOT verwacht, zoek dan de toewijzingsvariant waarbij exact die kenmerken als invulveld beschikbaar zijn. Het productscherm helpt u zo om het overzicht te houden.

Reden afwijzing inzichtelijk

Een toevoeging aan het productscherm is de weergave van de ‘Reden afwijzing’. Als de aanvraag van een toewijzing óf een wijziging (resp. VOT of VOW) door de gemeente wordt afgewezen, dan wordt de reden van deze afwijzing hier weergegeven. Eerder was deze informatie al inzichtelijk onder de functie ‘Berichtinfo’. Deze functie vindt u op het JGGZ-traject in de sectie Producten of vanaf het Incura Dashboard onder het scherm Communicatie gemeenten.

Aanpassingen Zorgvergoeding.nl (fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie)

Voor de koppeling met Zorgvergoeding.nl zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd.
In sommige gevallen heeft de verzekeraar een bijzondere omschrijving voor de vergoeding. Deze omschrijving is niet één op één te koppelen aan een aantal behandelingen waarmee een overeenkomstregel aangemaakt kan worden.

In de gevallen dat uit zorgvergoeding.nl een vergoeding terugkomt waarmee geen juiste overeenkomstregel te genereren is wordt er een overeenkomstregel zonder vergoeding aangemaakt en zal er een signalering op de overeenkomstregel van de zorgverzekering te zien zijn, zie onderstaande afbeelding.

Hiermee maakt Incura duidelijk dat u de polisinformatie vanuit Zorgvergoeding.nl moet lezen en de overeenkomst zelf dient aan te passen als er voor uw patiënt een vergoeding geldt.
Dit doet u door de overeenkomstregel van de zorgverzekeraar te openen en de polisiformatie te bekijken zoals op onderstaande afbeeldingen. Binnen de polisiformatie kunt u de benodigde informatie in het veld ‘vergoeding’ lezen. De vergoeding vult u indien van toepassing zelf dan in bij de Limiet (behandelingen, bedrag of minuten) in de overeenkomstregel.

Categorieën