Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 15 Incura v4.125.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder lees je welke aanpassingen dit zijn.

GGZ

Helaas is het nog niet mogelijk om retourinformatie voor ZPM facturen ophalen. Dit komt zo spoedig mogelijk beschikbaar.
Onderstaand hebben wij wel voor je kunnen realiseren in deze nieuwe versie.

Registratie van nevendiagnoses (formulier Zorgprestatiemodel)

Vanaf Incura v4.125.0 is het mogelijk meerdere DSM-5 diagnoses te registreren op het formulier ‘Zorgprestatiemodel’. Bij facturatie wordt, indien van toepassing, alleen de primaire diagnose naar een ‘hoofdgroepcode’ vertaald en op de factuur vermeld. Maar uiteraard kan het gewenst zijn om meerdere diagnoses te registreren (die dus niet relevant zijn voor de facturatie). Het formulier ‘Zorgprestatiemodel’ biedt hier nu de mogelijkheid voor.

NB: er is voor de sjablonen ook een samenvoegveld <<ZPMDiagnoseVolledig>> toegevoegd om deze dossierinhoud inzichtelijk te kunnen maken. Dit veld is bovendien toegevoegd aan het standaardsjabloon Dossierweergave, dat je kunt gebruiken om een volledige weergave van het dossier te maken.

Zorgvraagtypering: tekstuele correcties en mogelijkheid tot evalueren

De NZa heeft onlangs een drietal tekstuele correcties gepubliceerd in de antwoorden van de zorgvraagtypering. Deze correcties zijn in deze Incura-versie doorgevoerd.

Een andere wijziging in onze module voor zorgvraagtypering is de mogelijkheid om terug te bladeren vanaf het scherm waarop je het zorgvraagtype kiest. Je kiest dan voor de optie ‘Vragenlijst evalueren’ die je terugbrengt naar de eerste vraag van de vragenlijst. Vervolgens kun je de beantwoording van de vragenlijst nogmaals doornemen en eventueel aanpassen.

Indien een aanpassing in de beantwoording wordt gemaakt en indien de ‘dynamische methode’ van zorgvraagtypering wordt toegepast, dan wordt opnieuw bepaald welke vragen doorlopen moeten worden. Dit zijn dus mogelijk andere vragen dan in de oorspronkelijke beantwoording het geval was.

Deze werkwijze maakt het mogelijk om de vragenlijst met (bijvoorbeeld) de regiebehandelaar te evalueren voordat de zorgvraagtypering definitief wordt gemaakt. Definitief maken gebeurt door op ‘Voltooien’ te klikken op het scherm waarin het zorgvraagtype wordt gekozen. Na voltooien is wijzigen van de vragenlijst niet meer mogelijk.

Aanduiding van type tolk (formulier Zorgprestatiemodel)

Maak je tijdens je consulten gebruik van de inzet van een tolk? Dan is declaratie hiervan, afhankelijk van de tijdsbesteding, mogelijk met de toeslagcodes TC0001 tot en met TC0008. Hierbij is echter ook nodig om te specificeren of dit een talentolk of een gebarentolk betreft. Voeg hiervoor het zorglabel N04 (inzet tolk) toe op het formulier Zorgprestatiemodel, daarbij kun je aangeven welke type tolk het betreft.

Categorieën