Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 15 Incura v4.150.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines.

GGZ

Zorgprestatiemodel: update retourcodes

Door Vektis is een nieuwe lijst met retourcodes gepubliceerd, daarin zijn een aantal codes voor het Zorgprestatiemodel toegevoegd. Incura bevat nu deze meest recente lijst zodat de retourinformatie voor ZPM-facturen altijd zo duidelijk mogelijk wordt weergegeven.

FY/OT/LO/ER

Antwoorden van online intake-vragenlijsten overnemen in het dossier

In de vorige release van Incura boden we een nieuwe functionaliteit: de mogelijkheid om intake-vragenlijsten aan patiënten te sturen voor invulling thuis. Daarvoor is een koppeling nodig tussen Incura en QuestPro. QuestPro wordt geleverd door ManageWarePro en is de software die de intake-vragenlijsten (en eventueel meer zoals de PREM) bevat. Zie onze vorige releasenotes voor meer informatie.

Als vervolg op de bovenstaande functionaliteit is het nu ook mogelijk de antwoorden uit de online intake over te nemen in het betreffende Incura-dossier. Selecteer daarvoor een voltooide intake-vragenlijst onder de node ‘Online intake’ van de episode, en kies voor de functie ‘Vul dossier’.

NB: uitgangspunt is dat men eerst de beantwoording door je patiënt wilt beoordelen. Dit kan gedaan worden met de functie ‘Beantwoording’ of met ‘Scorerapportage maken’.

Als ervoor gekozen wordt om de antwoorden over te nemen in het dossier, dan worden de antwoorden van de online intake-vragenlijst vertaald naar de formulieren van het Incura-zorgpad. Deze teksten zijn te herkennen door de toevoeging ‘** ONLINE INTAKE **’. Ook wordt aangegeven uit welke vraag van de online intake de tekst afkomstig is. In onderstaand voorbeeld ging het om de vraag ‘Wat is uw hulpvraag of klacht?’.

ALLE DISCIPLINES

Excel-export van overzicht aanmeldingen

Het overzicht van openstaande aanmeldingen is te vinden op het Incura Dashboard: Dashboard > Overzicht aanmeldingen. Rechts boven deze lijst staat een Excel-icoon. Klik hierop, en Incura maakt een download van de lijst met aanmeldingen. NB: let wel op dat de internetbrowser geen downloads blokkeert!

Verbeteringen in de online aanmeldingen

Wordt binnen de praktijk gebruik gemaakt van het formulier voor online aanmeldingen dat gekoppeld is aan de aanmeldingenlijst in Incura? Op basis van de feedback van onze klanten zijn daarin nu onder meer de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • mogelijkheid om locatiekeuze te verbergen
  • sectie ‘Persoonsgegevens’ heet voortaan ‘Gegevens cliënt’, om duidelijker het onderscheid te maken tussen de gegevens van de (aankomend) cliënt en van de aanvrager
  • bij gebruik van een Jeugd-variant van het formulier worden de gegevens van de aanmelder nu eerst gevraagd
  • mogelijkheid om onderscheid te maken tussen algemene voorwaarden voor volwassenen en jeugd
  • verbeterde controles op juiste invoer van huisnummer en e-mailadres

NB: Wordt het online aanmeldformulier binnen de praktijk nog niet gebruikt? Op onze website is meer informatie over de mogelijkheden te vinden.

Categorieën