Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 17 Incura v4.126.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder lees je welke aanpassingen dit zijn.

GGZ

Overzicht ‘Omzet t.o.v. omzetplafonds’

In de overzichtenmodule van Incura bestond dit overzicht al, nu is het ook geschikt om met het Zorgprestatiemodel te werken. De waarde van gefactureerde én nog te factureren zorgprestatiecodes wordt hier per concern getoond naast de vastgelegde omzetplafonds.

Alvast een paar belangrijke opmerkingen over dit overzicht:

  • er wordt alleen informatie getoond indien daadwerkelijk omzetplafonds zijn vastgelegd bij de concerns
  • het overzicht verdeelt de bedragen over de mono- en multidisciplinaire setting op basis van de gefactureerde en nog te factureren prestaties. Daarbij gelden de volgende bijzonderheden:
  • zorgprestaties van vrijgevestigden worden volledig toegerekend tot de kolom ‘monodisciplinair’. Dit geldt ook voor de ‘Overige’ prestaties.
  • groepsconsulten worden in alle gevallen tot ‘monodisciplinair’ gerekend, ook als ze onder een multidisciplinaire episode vallen

Cockpit geschikt voor Zorgprestatiemodel

Boven elk dossier verschijnt een beknopte weergave van een aantal kerngegevens uit de meest recente episode. Dat is de Incura Cockpit. Vanaf versie 4.126.0 toont de cockpit ook gegevens van het ZPM.

We lichten graag een paar bijzondere kenmerken van deze nieuwe cockpit toe:

  • aan de cockpit is linksonder een roodgekleurd veld voor aanvullende informatie toegevoegd. Dit is bedoeld om in één oogopslag een bijzonderheid, bijvoorbeeld een risico bij de patient, zichtbaar te maken De inhoud van de tekst in dit veld is afkomstig van het episodescherm, uit het veld ‘Informatie cockpit’.
  • de voortgang van de episode wordt zowel in aantal prestaties als in aantal minuten getoond. Daarbij wordt het onderscheid gemaakt tussen een gerealiseerd deel (tot en met de huidige datum) en een gepland deel (toekomstige datums) op basis van het aantal vooruit geplande afspraken in de agenda.
  • toch liever de cockpit verbergen en de ruimte op je scherm anders benutten? Klik dan op het pijltje rechtsboven in de cockpit.

Alleen directe tijd factureren (JGGZ)

In de Jeugd GGZ bestaan sinds dit jaar producten waarvoor is aangegeven dat alleen directe tijd in rekening gebracht mag worden. Daarom is een optie toegevoegd aan de details van de productcodes. Als de factuurwijze PxQ wordt gekozen, dan is het mogelijk om aan te geven dat alleen de directe tijd gefactureerd moet worden: zie het rode kader in onderstaand schermvoorbeeld.

NB: momenteel kennen wij deze facturatievariant alleen uit de regio Utrecht West. Werk jij ook met deze optie, maar voor een andere regio? Dan horen wij dat graag van je! Zo krijgen we beeld hoe vaak dit van toepassing is.

Fysiotherapie, Oefentherapie, Ergotherapie, Logopedie

Per april heeft CZ de telefonische zitting toch nog toegevoegd, de tarieven hiervan zijn onlangs bekend bij ons geworden. Per versie 4.126.0 zijn deze beschikbaar in Incura! Hiervoor dient u stap 3 van het jaarwerk opnieuw te doorlopen voor CZ.

Categorieën