Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 19 – Incura v 4.127.0

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder lees je welke aanpassingen dit zijn.

GGZ

Bevestiging tijdsregistratie bij wijzigen in agenda (ZPM)

Op dit moment is het zo, dat als een afspraak korter of langer wordt gemaakt op het agendablad, dan wordt het tijdsverschil door Incura (zover mogelijk) verrekend met de directe tijd. De indirecte tijd wordt als vrijstaand en optioneel invoerveld gezien, en wordt daarom niet in beschouwing genomen. Gevolg van deze werkwijze is dat de genoemde wijzigingen in de agenda invloed kunnen hebben op de ZPM zorgprestatiecode die bij de afspraak wordt afgeleid. Ook kon het voorkomen dat afspraken onbedoeld geen declarabele code meer hadden, waardoor deze later moest worden aangevuld.

Om onbedoelde effecten te voorkomen, geeft Incura nu duidelijker feedback bij het verkorten of verlengen van een afspraak. Hierbij verschijnt direct een pop-up waarin bevestiging wordt gevraagd van de tijdsregistratie. Als je deze wilt aanpassen dan is dat ook direct mogelijk, wel zo handig!

 Twee aanvullende opmerkingen over de registratie van indirecte tijd en eventueel ontbrekende ZPM prestatiecodes in Incura:

 voor het ZPM is registratie van de indirecte tijd natuurlijk niet nodig! Diverse praktijken hebben aangegeven dit wel voor de eigen praktijkvoering te willen doen, daarom is het optioneel mogelijk gebleven in Incura.

  • mogelijk vraag je je af of er in jouw registratie óók afspraken zitten waarbij onterecht een prestatiecode ontbreekt. In onze nieuwsbrieven en releasenotes beschreven we al een aantal keer een controle die je kunt uitvoeren om daarachter te komen: zie bijvoorbeeld de bijlage bij deze releasenotes.

Correcties ZPM facturatie: retourcodes en diagnose-informatie

In voorgaande Incura-versies bleek dat afkeur kon voorkomen bij facturen die toch met een groen vinkje waren gemarkeerd. Daarom adviseerden we om de retourinformatie ook bij markering met een groene vink te openen.  In Incura 4.127.0 zijn deze situaties gecorrigeerd. Je kunt in alle gevallen dus weer direct zien of een factuur wel of niet tot (gedeeltelijke) afkeur heeft geleid.

Verder is helaas gebleken dat sinds 29 april jl. diagnose-informatie kon ontbreken op facturen. Daarom hebben we je eerder voorgesteld om de facturatie (deels) uit te stellen. Vanaf deze Incura-versie wordt de diagnose-informatie weer volledig correct verwerkt. 

Categorieën