Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 5 Incura v4.145.0

Deze week worden er opnieuw diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder lees je welke aanpassingen dit zijn.

Alle disciplines

Versnellen ‘Beheer facturen’ (bij gebruik King/iMUIS boekhouding)

Een grote groep praktijken gebruikt onze geïntegreerde King/iMUIS boekhouding. Vanaf deze Incura-versie kunnen deze praktijken profiteren van een veel snellere werking van het scherm ‘Beheer facturen’. Daarmee wordt het gebruiksgemak van deze functie nog een stap groter!

Oefentherapie:

CZ tarieven module ‘Datagedreven’ aangepast

Op de tarieven in de module ‘Datagedreven’ is een aanpassing doorgevoerd. Je kunt de tarieflijst in het jaarwerk vernieuwen via Stap 3, doorvoeren tarieven voor CZ. De overige stappen hoef je niet te herhalen.

De oude versie van de tarieflijst telde €0,60 bij de tarieven op voor alle prestaties, echter is dit voor de oefentherapie €0,30 en €0,15 voor de prestaties screening, intake en onderzoek, telefonische zitting na screening en groepszitting voor behandeling van 5-10 personen.

GGZ

QuestPro Dashboard vervangt ‘Online intake’

Maak je gebruik van QuestPro als leverancier van vragenlijsten? Dan bevatte elke episode, onder de node ‘Metingen’, een koppeling naar het beheerscherm voor het online intake-formulier. Dat ging om de knop die je hieronder ziet:

Deze functie is nu verplaatst naar een centrale plek en zul je dus niet meer aantreffen. Op het Incura Dashboard vind je nu de koppeling naar het QuestPro Dashboard. Op het QuestPro Dashboard vind je alle diensten die QuestPro je (naast de metingen) biedt, zoals het beheer van het online intake-formulier. Ook vind je hier de CQI-metingen rapportages zoals je hieronder kan zien.

Belangrijk: om het QuestPro Dashboard te kunnen zien moet je over de juiste autorisatie beschikken! Ga hiervoor naar Dashboard > Beheer > Gebruikersbeheer en activeer voor jouw account de optie ‘Mag QuestPro Dashboard gebruiken’. Heb je zelf geen toegang tot het Gebruikersbeheer? Vraag dan de Incura-beheerder binnen je praktijk.

Jaarwerk Jeugd GGZ: tarieflijsten per regio doorvoeren

In de staart van het jaarwerk bieden we nog een handige functionaliteit voor het aanmaken van de JGGZ tarieflijsten: doorvoeren van tarieflijsten per regio! Dit bespaart veel werk als voor meerdere (of mogelijk: alle) gemeentes in een regio dezelfde tarieven gelden. NB: de tarieflijsten blijven per gemeente gelden, maar het doorvoeren kan voor (bijna) alle gemeenten in de regio tegelijk.

Om tarieven voor (een deel van) een regio door te voeren volg je de volgende stappen:

  1. Ga naar Dashboard > Beheer > Jaarwerk JGGZ > Stap 2: Tarieven. Je opent daarmee de bekende functie voor het aanmaken en bijwerken van tarieven.
  • Je kunt nu al vanouds een gemeente selecteren en verwerken, maar er is ook een keuze voor een regio toegevoegd. Selecteer nu echter de regio van je keuze. Achter deze keuze verschijnt nu een functie ‘Tarieven doorvoeren voor alle gemeenten in deze regio’. Kies deze functie.
  • Je komt nu op het onderstaande scherm dat uit 3 blokken bestaat. Hierop maak je 3 keuzes:
  • Kies een bestaande tarieflijst als bron: welke gemeente dient als ‘voorbeeld’ (bron) voor de tarieflijst die doorgevoerd gaat worden? Het bronjaar zal normaal gesproken het voorgaande jaar zijn.
  • Kies de gemeentes waarvoor de tarieven worden doorgevoerd: selecteer de gemeentes uit de gekozen regio. In het getoonde voorbeeld van regio ‘Gooi- en Vechtstreek is de gemeente Blaricum niet geselecteerd, de overige gemeentes wel.
  • Kies de productcodes die worden doorgevoerd en stel de bijbehorende tarieven in: je ziet hier de tarieven van de gekozen brongemeente, uit het gekozen bronjaar. Selecteer de productcodes die je wilt doorvoeren en bepaal hierbij de juiste tarieven.
  • Klik nu bovenaan op ‘Selectie doorvoeren’ en de geselecteerde productcodes en tarieven worden voor alle geselecteerde gemeentes doorgevoerd!

Belangrijk: misschien is je al opgevallen dat er geen mogelijkheid is om de naam van de tarieflijst aan te passen. Dat is wel het geval als je de tarieven als vanouds per gemeente doorvoert. De functie voor het doorvoeren per regio kiest zelf standaardnamen voor de tarieflijsten waarin het resultaat wordt doorgevoerd. Die namen zie je in het 2e blok van het scherm weergegeven. Daarbij staat ook of een tarieflijst met die naam al aanwezig is.

Berichtenverkeer Jeugd GGZ: VOW resetten

Een aantal klanten liep tegen het probleem aan dat een ingediende VOW met de status ‘in onderzoek’ niet meer overschreven of gewijzigd kon worden. Dat is de reden dat we de knop ‘VOW handmatig resetten’ hebben toegevoegd.

Categorieën