Welkom bij onze kennisbank

Tip: Start met typen in het bovenstaande veld voor een zoekopdracht of browse door de documenten via onderstaande categorieën.

< Alle onderwerpen
Printen

Week 7 Incura v4.146.0

Deze week worden er opnieuw diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura voor de verschillende disciplines. Hieronder lees je welke aanpassingen dit zijn.

Alle disciplines

Het is nu mogelijk om in ‘Beheer facturen’ zelf te kiezen hoeveel factuurregels zichtbaar worden op één pagina:

Met de ‘zoekterm’ kun je factuurregels zoeken met een specifieke prestatiecode, van een specifieke behandelaar of op patiëntnaam. Dit kan handig zijn als je in een grote factuur enkele factuurregels moet crediteren.

Logo, Fysio, Ergo & OT

QuestPro PREM

Vanaf deze versie is er een koppeling met Incura en de QuestPro PREM. Hierdoor kun je je PREM via QuestPro aanleveren en de relevante resultaten inzien via het QuestPro Dashboard vanuit Incura. Voor het instellen van de koppeling ontvang je een authenticatie token van QuestPro welke je in Incura dient te vullen. In de handleidin (klik hier) lees je hoe je de koppeling instelt.

Het is voor de QuestPro PREM mogelijk om alle patiënten ‘na te leveren’ die in aanmerking kwamen voor PREM tussen 1 januari 2023 en de datum van het vullen van het token. Dit doe je via Instellingen > Praktijkinstellingen onder het tabje ‘aanleveringen’. Kies hier voor ‘PREM naleveren vanaf 1-1-2023’. Na de nalevering opent er, voor eigen controle, een pop-up waarin de patiënten staan die niét zijn aangeleverd en de reden waarom niet.

Via ‘Aanleveringen’ op het dashboard zie je in het PREM overzicht de patiënten die succesvol zijn aangeleverd.

LET OP! Sla eerst QuestPro als PREM leverancier op. Pas daarna kan de nalevering gedaan worden.

GGZ

ZPM: ‘externe’ deelnemers meetellen in groepsafspraak

In het Zorgprestatiemodel (ZPM) zijn de prestatiecodes voor groepsafspraken afhankelijk van (onder meer) het aantal deelnemers. Deelnemers uit andere financieringsstromen tellen hierin mee. Ook wanneer er patiënten van een collega-praktijk deelnemen, dan tellen deze mee.

Tot dusverre telde Incura alleen de patiënten mee die vanuit het eigen patiëntenbestand waren geselecteerd. Nu bestaat de mogelijkheid om ook een aantal externe deelnemers te benoemen, dat aantal telt mee bij het bepalen van het aantal deelnemers in de groep.

Zie het voorbeeld hieronder: er zijn 2 eigen patiënten geselecteerd, toch ontstaan er prestatiecodes die horen bij groepen met 5 deelnemers. Dat gebeurt omdat er 3 externe deelnemers zijn aangegeven die ook meetellen in het totaal aantal deelnemers van de groep.

NB: uitgangspunt is natuurlijk dat de deelname van de 3 externe deelnemers door de collega-praktijk alsnog wordt gedeclareerd, want Incura genereert alleen prestatiecodes voor de eigen patiënten. Het maakt niet uit welk EPD de collega-praktijk gebruikt.


Evaluatie zorgvraagtypering: geldigheidsdatum toegevoegd aan overzicht ‘Behandelepisodes ZPM’

Voor patiënten die behandeld worden onder het ZPM dient een zorgvraagtype te worden vastgelegd. Er zijn richtlijnen gegeven voor de termijn waarop het zorgvraagtype opnieuw vastgesteld moet worden, dit gebeurt minimaal jaarlijks. Richtlijnen voor de termijn waarop de ZVT geëvalueerd moet worden, staan in Beschrijving Zorgvraagtypen.


Om te kunnen bewaken welke episodes hiervoor in aanmerking komen, is het overzicht ‘Behandelepisodes ZPM’ uitgebreid met een kolom ‘ZVT geldigheidsdatum’. Je vindt deze kolom naast de bestaande kolom met de weergave van de ZVT zelf.

Een episode kan (en vaak ook: moet) dus meerdere zorgvraagtyperingen omvatten. Zowel de kolom ‘Zorgvraagtypering’ als de kolom ‘Geldigheidsdatum ZVT’ zijn een weergave van de zorgvraagtypering met de meest recente geldigheidsdatum.

Categorieën